Pubbliemme di Francesco Mangiatordi - Insegne - Allestimenti - Pensiline - Zerbini - Stampa digitale - Altamura - Via Canosa di puglia, 45 - Info 080 311 7396